ติดตามและประเมินโรงเรียน ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนลาซาล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

         เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่โรงเรียนลาซาล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี       นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมติดตามและประเมินโรงเรียนลาซาล ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียน นักศึกษา มีความเข้มแข็ง ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และเป็นผู้เสพรายใหม่ ด้วยกิจกรรมห้องเรียนสีขาว แผนกวิชาสีขาว และมีกลุ่มนักเรียน แกนนำ นักศึกษา ช่วยดูแลและเฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีคณะครูให้การต้อนรับ

 827 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์