ติดตามนักเรียนผู้รับทุนพระราชทานโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง

          เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ที่โรงเรียนเลาขวัญราษฏร์บำรุง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 และ ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมติดตามนักเรียนผู้รับทุนพระราชทานโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ    สยามมกุฎราชกุมาร ของโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ซึ่งได้แก่ นายไชยภัทร พุ่มโยนก (รุ่น 8 ) นางสาวศิโรรัตน์ สืบบุก (รุ่น 9) และนางสาวเดือนเพ็ญ แช่มช้อย (รุ่น 10) ซึ่งนักเรียนที่ได้รับทุนเป็นนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่มีฐานะยากจน โดยมี ว่าที่ร้อยเอกอานนท์ เชื้อเล็ก    นายอำเภอเลาขวัญ ผู้นำชุมชน ทหาร ตำรวจ และนายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ ซึ่งนอกจากพูดคุยและรับฟังรายงานของครู นักเรียนแล้ว ยังได้ลงพื้นที่ติดตามถึงบ้านนักเรียนทั้งสามครัวเรือนด้วย โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 และในปี 2553 ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ด้วยพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทย ที่มีฐานะยากจนแต่ประพฤติดี มีความสามารถในการศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา      ที่มั่นคงต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ตามความสามารถของแต่ละคน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 584 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์