ติดตามนักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สหธนาคารกรุงเทพ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

          เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สหธนาคารกรุงเทพ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี     พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามนักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน เด็กหญิงจิดาภา บงกชสมบัตร นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ในพระบรมราชินูปถัมภ์     ซึ่งนักเรียนที่ได้รับทุนเป็นนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี มีจิตอาสา ซึ่งในวันนี้นักเรียน        ไม่สามารถเดินทางมาโรงเรียนได้เนื่องจากฝนตกหนักทำให้สะพานข้ามแม่น้ำขาด  โดยมี             ร้อยตำรวจโทสมพร สุเพ็ญศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

ข้ามไปยังทูลบาร์