ติดตามนักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน โครงการกองทุนการศึกษา รัชกาลที่ 9 ของโรงเรียนบ้านห้วยหวาย

         เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ที่โรงเรียนบ้านห้วยหวาย อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี นายอนันต์  กัลปะ  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามนักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน โครงการกองทุนการศึกษา รัชกาลที่ 9 ของโรงเรียนบ้านห้วยหวาย ได้แก่ เด็กหญิงจิรประภา อินงาม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งนักเรียนที่ได้รับทุนเป็นนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี มีจิตอาสา อีกทั้งยังลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน และในวันเดียวกันนี้      นายภูวเดช อินทรพรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี /คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน งานซ่อมบำรุงโรงเรียน “โครงการกองทุนการศึกษา” โรงเรียนบ้านห้วยหวายด้วย

ข้ามไปยังทูลบาร์