ติดตามนักเรียนผู้รับทุนพระราชทานโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ของโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

         เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ที่โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง        ร่วมติดตามนักเรียนผู้รับทุนพระราชทานโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ     สยามมกุฎราชกุมาร ของโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ซึ่งได้แก่ นาวสาวสิริมา วงศ์บุญชัยเลิศ (รุ่น 10) นางสาวตอง นามแก้ว (รุ่น 8 ) ซึ่งนักเรียนที่ได้รับทุนเป็นนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี โดยมี นายไชยพร มะลิลา ผู้อำนวยการโรเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ ซึ่งนอกจากพูดคุยและรับฟังรายงานของครู นักเรียนแล้ว ยังได้ลงพื้นทีติดตาม     ถึงบ้านนักเรียนทั้งสามครัวเรือนด้วย ซึ่งขณะนี้นางสาวตอง นามแก้ว (รุ่น 8 ) ได้สำเร็จการศึกษา และเตรียมตัวเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ซึ่งมีความตั้งใจที่จบแล้ว จะประกอบอาชีพรับราชการครู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 683 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์