ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

          วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี            ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ซึ่งดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน      (O-NET) ปีการศึกษา 2561 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา      ปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งในวันนี้ออกตรวจเยี่ยมการสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี พร้อมให้ขวัญกำลังใจแก่คณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการสอบ คณะครู และนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบในครั้งนี้ โดยมี นายนิทัศน์ เชียงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี/หัวหน้าสนามสอบ ให้การต้อนรับ

 

 

 743 total views,  2 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์