ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET สนามโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET สนามโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

          วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ซึ่งดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งในวันนี้ออกตรวจเยี่ยมการสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี ซึ่งคณะกรรมการคุมสอบเป็นคุณครูจากโรงเรียนวิสุทธรังษี พร้อมให้ขวัญกำลังใจแก่คณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการสอบ คณะครู และนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบในครั้งนี้  โดยมี นายทำนุ วงค์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน/หัวหน้าสนามสอบ ให้การต้อนรับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 591 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์