ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ในโอกาสที่เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 โดยได้ติดตามการดำเนินงานการป้องกันเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45

เมื่อวันที่ 1 กรฎาคม 2563 นายบุญส่ง ล้อประกานต์สิทธิ์ ประธานอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ออกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนของโรงเรียน     ราชประชานุเคราะห์ 45 อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ในโอกาสที่เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 โดยได้ติดตามการดำเนินงานการป้องกันเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา มีนายนนทวัฒน์ กาฬจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชม

 9,698 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์