ตรวจสอบข้อมูล ครั้งที่ 5/2561

เมื่อวันที่ 8 มิถุนาย 2561 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานร่วมกันตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดและนำเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกตำแหน่ง ครั้งที่ 5/2561 โดยมีผู้แทนจากเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ข้ามไปยังทูลบาร์