ด่วนที่สุด!!! เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นประจำปีการศึกษา 2561

ด่วนที่สุด!!! ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่ิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (5 ปี) (ชั้น ม.6) เพิ่มเติม สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น โดยสมัครผ่านออนไลน์

https://muakru.thaijobjob.com

 563 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์