ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม            และให้กำลังใจ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ พบว่า โรงเรียนมีการดำเนินการโครงการยุวชีววิถีเกษตรอินทรีย์อาหารกลางวัน โดยได้น้อมนำปรัชญาพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการสร้างทักษะกระบวนการสู่การปฏิบัติจริง และชื่นชมการดำเนินงาน การวางแผน และการบริหารที่ดีเยี่ยมของ นายสุวิทย์ ศรีจันทร์          ผู้อำนวยการโรงเรียน ความทุ่มเทและตั้งใจของคุณครูทุกท่าน นักเรียนที่มีความรับผิดชอบ และตั้งใจ ดำเนินโครงการอย่าง      เต็มที่ พร้อมทั้ง ได้ให้ข้อแนะนำในการบริหารจัดการเพิ่มเติม เพื่อต่อยอดกิจกรรมโครงการที่ดีอยู่แล้วให้มีการพัฒนา           ในด้านที่หลากหลายยิ่งขึ้น

 12,599 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์