ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ข่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนนำร่อง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ข่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิกการ ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนนำร่อง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ผู้เข้าประชุมได้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา                 รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่                  ซึ่งนายธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวอรวรรณ คำมาก รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันวางแผน หาแนวทางในการขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่อง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน (โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย โรงเรียนวัดสระลงเรือ โรงเรียนบ้านวังสิงห์ และโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย) โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง (โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม)

 11,614 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์