ดร. เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโรงเรียน Stand Alone “โรงเรียนบ้านองหลุ” สพป.กาญจนบุรี เขต 1

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ดร. เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ รักษาราชการในตำแหน่ง   ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโรงเรียน Stand Alone “โรงเรียนบ้านองหลุ” สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ตามนโยบายบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดกาญจนบุรี                        พร้อมด้วย นายธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี, รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 และคณะทำงาน

 

ข้ามไปยังทูลบาร์