ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 จังหวัดกาญจนบุรี นำโดย ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ.      พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดโดยสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา EduSandbox มี ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธาน

ข้ามไปยังทูลบาร์