ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการฉีดวัคซีนไปเซอร์ให้กับนักเรียน จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 14.00น. ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการฉีดวัคซีนไปเซอร์ให้กับนักเรียน จังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหัวหน้าหน่วยงาน/ผู้แทนหน่วยงาน ที่จัดการศึกษาทุกสังกัด ที่ประชุมได้ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลและยืนยันรับรองความถูกต้องของจำนวนนักเรียนในแต่ละสังกัด เพื่อนำส่งให้สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี วางแผนการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียน นักศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีที่มีอายุ 12-18 ปี และเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า ให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปี 2564

 

 4,453 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์