ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา   ขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล    เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงาน             คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 และได้แนะแนวทาง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการจัดสอบ เพื่อให้การสอบบรรจุฯ ในครั้งนี้ บริสุทธิ์ ยุติธรรม    ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนดำเนินการสอบให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1      นายธนะชน ทัศนะเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ร่วมให้การต้อนรับ

ข้ามไปยังทูลบาร์