ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี และโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี และโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มีนายโอภาส  ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นคณะตรวจเยี่ยม โดยมีนโยบายมุ่งเน้นให้มีการเพิ่มเพดานการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน นอกจากนี้ยังให้มีการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายของกระทรวงศึกษาธิการ        มาพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


2

 

 

 

 

 

 1,891 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์