ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อให้การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือการร้องเรียน หรือการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ดังนี้ 

  1. บันทึกเสนอช่องทางแจ้งเรื่่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 >>  คลิก
  2. ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ  >>  คลิก   
ข้ามไปยังทูลบาร์