จังหวัดกาญจนบุรี จัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง”

           จังหวัดกาญจนบุรีจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562  “คุณธรรมนำครูไทย       สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 08.45 น. ที่ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562  พร้อมด้วย นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู อาจารย์ เข้าร่วมพิธีจำนวน 1,000 คน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 หัวข้อ “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” ขึ้นตามที่คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2499 มีมติกำหนดให้วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี เป็นวันครู โดยให้ความสำคัญต่อครูและอาชีพครู    ในฐานะที่เป็นผู้เสียสละประกอบคุณงามความดี เพื่อประโยชน์ชาติและประชาชนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือ ความเข้าใจอันดีระหว่างครู และครูกับประชาชน และให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน ของชาติ กิจกรรมภายในงาน มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ร่วมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีบูชาบูรพาจารย์ การกล่าวคำฉันท์ระลึกพระคุณบูรพาจารย์ กล่าวปฏิญาณตน อ่านสารวันครูของนายกรัฐมนตรี การแสดงนิทรรศการ “เผยแพร่ผลการดำเนินงาน”ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และการมอบโล่เกียรติบัตรเชิดชูครู ในสาขาต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 531 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์