จังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญร่วมงาน เปิดบ้านนวัตกรรมกาญจน์’65

จังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญร่วมงาน เปิดบ้านนวัตกรรมกาญจน์’65

จังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญร่วมงาน เปิดบ้านนวัตกรรมกาญจน์’65 ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ทุกท่านจะได้พบกับนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  “เปิดบ้าน นวัตกรรมกาญจน์ 65” จำนวน 56 บูธ จากสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรม การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

การเสวนาวิชาการ เรื่อง ประสานพลังสรรค์สร้างขับเคลื่อน พื้นที่นวัตกรรม “กาญจน์” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 2022 ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการศึกษาโดยใช้รูปแบบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ภายในงานมีการประกวดแข่งขันนวัตกรรมการศึกษา (สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรม การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี รุ่นที่ 1 และ 2)

______________________

https://kansandbox.org/

โทร. 09 8274 1641 ศน.ถวิล หวังกุ่ม

______________________

ข้ามไปยังทูลบาร์