งานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563

นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนา    ยุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 โดยมี นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงจอมพลสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิตผู้ก่อตั้งยุวกาชาดไทย เพื่อให้ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดสมาชิกยุวกาชาดได้ประกอบพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม และเพื่อให้ยุวกาชาดได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด โดยมียุวกาชาด เข้าร่วมจำนวน 230 คน ในการจัดงานในครั้งนี้ มีโรงเรียนถาวรวิทยา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี เข้าร่วมสวนสนาม และได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคิรนทร์ กาญจนบุรี

 

 

 1,376 total views,  3 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์