คุรุสภาเปิดอบรมออนไลน์ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 นับชั่วโมงได้ 12 ชั่วโมง

คุรุสภาเปิดอบรมออนไลน์ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 นับชั่วโมงได้ 12 ชั่วโมง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขอเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 หลักสูตรออนไลน์ระดับพื้นฐาน จำนวน 12 ชั่วโมง อบรมผ่าน www.วันครู.com  

โดยเปิดให้ลงทะเบียน 3  รอบ

รอบที่ 1  ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2564

รอบที่ 2  ระหว่างวันที่ 16-22 มกราคม 2564

รอบที่ 3  ระหว่างวันที่ 23- 29 มกราคม 2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  —>> คลิกที่นี่ 

ข้ามไปยังทูลบาร์