คุรุสภาขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564

คุรุสภาประกาศคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น
2. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น
3. รางวัลคุรุสภา
4. รางวัลคุรุสดุดี
5. รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น

ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีทุกสังกัด ร่วมเสนอผลงานตามแบบที่คุรุสภากำหนด จัดส่งมายังงานคุรุสภาจังหวัด ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เพื่อพิจารณาคัดเลือกต่อไป

??คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศและรายละเอียดเพิ่มเติม  —–>>  คลิกที่นี่

 324 total views,  3 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์