คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

[pdf-embedder url=”https://www.kanpeo.go.th/wp-content/uploads/2017/10/dff7b86e0741978b68bf8c12fe9b606b.pdf”]

** หากไม่สามารถดูได้เนื่องมาจากมีการใช้โปรแกรมดาวน์โหลดอัตโนมัติ เช่น IDM **

** กด Alt ค้างไว้ ให้นำเมาล์ไปวางที่ลิงค์ Url กด Enter เพื่อรีเฟรชอีกครั้ง **

 

ข้ามไปยังทูลบาร์