คณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ลงพื้นที่ประเมินสภาพการปฏิบัติงานและการออกเก็บข้อมูลเชิงลึกของครูผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ที่โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี คณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ลงพื้นที่ประเมินสภาพการปฏิบัติงานและการออกเก็บข้อมูลเชิงลึกของครูผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกครู        ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 นายอุดร สุขศรี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง โดยมี นายบุญส่ง ล้อประกานต์สิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานอนุกรรมการฯ

 

 1,823 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์