คณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ลงพื้นที่ประเมินสภาพการปฏิบัติงานและการออกเก็บข้อมูลเชิงลึกของครูผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี คณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควร    ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ลงพื้นที่ประเมิน      สภาพการปฏิบัติงานและการออกเก็บข้อมูลเชิงลึกของครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ     เพื่อเข้ารับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 นางสาวอรวรรณ เจือจาน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นางลำใย สิริเวชชะพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ พล.ต.อ.กมลสันติ กลั่นบุศย์ ประธานกรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมให้ข้อมูล มีนายบุญส่ง ล้อประกานต์สิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานอนุกรรมการสืบเสาะฯ

 

 1,497 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์