คณะทำงานครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดกาญจนบุรี ออกประเมินสภาพ การปฏิบัติงานและการออกเก็บข้อมูลเชิงลึกของครูผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนเทพมงคลรังษี

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเทพมงคลรังษี          คณะทำงานครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดกาญจนบุรี ออกประเมินสภาพการปฏิบัติงานและการออกเก็บข้อมูลเชิงลึกของครู     ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 มีนางสาวสุดา พืชนะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทพมงคลรังษี เป็นครูผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลฯ ในครั้งนี้

 

ข้ามไปยังทูลบาร์