คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศรับสมัครโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษารุ่นที่ 3

ประกาศรับสมัครรร.พื้นที่นวัตกรรมรุ่น3

คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศรับสมัครโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษารุ่นที่ 3 โดยส่งใบสมัครพร้อมรายละเอียด มายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ภายในวันที่ 20 กรกฏาคม 2565 เพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เป็นลำดับต่อไป

 52 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์