ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2566

                สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีข้อมูลเชิงสถิติการให้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด   ดังนี้

  1. บันทึกเสนอข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 >> คลิก 
  2. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการแบบรายเดือนที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา
    6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566  >>  คลิก
ข้ามไปยังทูลบาร์