ข้อมูลผู้บริหาร ปี 2566

 

นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวอรวรรณ คำมาก รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

  1. บันทึกการแสดงข้อมูลของผู้บริหารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 >> คลิก
  2. นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 >> คลิก
  3. ช่องทางการติดต่อผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี >> คลิก

ข้อ 2 ท่าน+รอง Merged

4.แผนภูมิโครงสร้างผู้บริหารของของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

ข้ามไปยังทูลบาร์