ข้อมูลการติดต่อ ปี 2566

   ข้อมูลการติดต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ทางช่องทางต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ดังนี้

  1. บันทึกเสนอช่องทางการติดต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 >>  คลิก
  2. เว็บไซด์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  >> คลิก 
  3. Facebook     >> คลิก  
  4. YouTube       >> คลิก  
  5. Webboard     >> คลิก  
  6. ข้อเสนอแนะ ร้องเรียนร้องทุกข์   >> คลิก  
  7. ติดต่อเรา         >> คลิก  
  8. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายในหน่วยงาน >> คลิก

สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดกาญจนบุรี
Kanchanaburi  Provincial Education Office
เลขที่ 336/1 ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 034-564001-06 โทรสาร 034-564007
E-mail : webmaster@kanpeo.go.th

ข้ามไปยังทูลบาร์