ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมคณะทำงานร่วมกันตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดและนำเสนอการบรรจุ การแต่งตั้งการโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย การกำหนดวิทยฐานะ หรือกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกตำแหน่ง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕

หนังสือขอเปลี่ยนแปลงการประชุม ผอ.เขต ครั้งที่ 9 2565 (20 ก ย 65)

ข้ามไปยังทูลบาร์