ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และตอบแบบสอบถามการดำเนินการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาเชิงระบบ

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และตอบแบบสอบถามการดำเนินการศึกษาวิจัย

เรื่อง การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาเชิงระบบ

คุรุสภาขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์)
ร่วมตอบแบบสอบถาม โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาเชิงระบบ

สามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
ได้ที่นี่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeZqhcukW…/viewform

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ksp.or.th/2024/02/02/49151/

 

หนังสือแจ้งหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี

หนังสือประชาสัมพันธ์แจ้ง 5.2.67

 

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์