กีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๑

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมด้วยหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี อาทิ เช่น ม.ราชภัฏกาญจนบุรี เครือข่ายอาชีวศึกษากาญจนบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี  กศน.จังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ – ๔ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งจัดโดยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี

ข้ามไปยังทูลบาร์