กิจกรรม  Big Cleaning Day  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

 เมื่อวันที่ 13   มีนาคม 2563 นายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  นายโอภาส    ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และบุคลากรในสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี                 ร่วมกิจกรรม  Big Cleaning Day   เพื่อดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์