กิจกรรมวันวิชาการ คุณธรรมชาวถาวร นำความรู้ สู่นวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนถาวรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม   วันวิชาการ คุณธรรมชาวถาวร นำความรู้ สู่นวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี     นางจรรยา พลายเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อให้    ผู้เรียนได้แสดงผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน พร้อมทั้งร่วมกิจรรมให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา เปิดโอภาสให้ได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้การทำงาน    เป็นกลุ่ม ให้ผู้เรียนได้นำความรู้ความสามารถเพื่อใช้พัฒนาตนเองต่อไป ภายในงานมี นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นายบุญส่ง ล้อประกานต์สิทธิ์ ประธาน อกศจ.       นายสะอาด ทั่นเส้ง ศึกษานิเทศก์ ผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติให้เกียรติร่วมงาน

 367 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์