กิจกรรมการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของสำนักงาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิญชวนให้ลดการใช้แก้วพลาสติก กล่องโฟม และถุงพลาสติก

สำนักงานศึกษาธฺการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของสำนักงาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิญชวนให้ลดการใช้แก้วพลาสติก กล่องโฟม และถุงพลาสติก    โดยทุกคนใช้ภาชนะเป็นกล่องข้าว แก้วน้ำ และใช้ถุงผ้า ในการใส่อาหารและน้ำดื่ม เพื่อมารับประทานที่สำนักงานฯ


 

 548 total views,  2 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์