การใช้สื่อสังคมออนไลน์(Social Network) ปี 2566

   ช่องทางติดต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

  1. บันทึกเสนอช่องทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 >>  คลิก
  2. Facebook    >>  คลิก 
  3. YouTube      >>  คลิก  
  4. Web board   >>  คลิก  
  5. ข้อเสนอแนะ ร้องเรียนร้องทุกข์  >> คลิก  
ข้ามไปยังทูลบาร์