การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดประสบการณ์รูปแบบโครงการ (Project Approach) ตอน การเขียนแผนการจัดประสบการณ์

 

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566   นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดประสบการณ์รูปแบบโครงการ (Project Approach) ตอน การเขียนแผนการจัดประสบการณ์ ให้กับโรงเรียนเอกชนนำร่องรุ่นที่ 1 จำนวน 8 แห่ง มีครูปฐมวัยเข้ารับการอบรมจำนวน 45 คน โดยมี นางพิชญาภัค อารีรอบ ศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากร ด้วยวิธี Online ระบบ Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

ข้ามไปยังทูลบาร์