การอบรมการกำหนดตัวชี้วัดและเครื่องมือตรวจสอบตัวชี้วัด การวัดและประเมินผลโครงการ โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากจังหวัดสุพรรณบุรี อุทัยธานี และกาญจนบุรี จำนวน 87 คน

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมราชศุภมิตร กาญจนบุรี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมการกำหนด     ตัวชี้วัดและเครื่องมือตรวจสอบตัวชี้วัดการวัดและประเมินผลโครงการโรงเรียน        ในโครงการกองทุนการศึกษา โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากจังหวัดสุพรรณบุรี อุทัยธานี และกาญจนบุรี จำนวน 87 คน โดยมี นางสาวอรวรรณ คำมาก          รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นายอนันต์ กัลปะ อดีตศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นายบุญส่ง ล้อประกานต์สิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมให้การต้อนรับ

 1,549 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์