การส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณโดยใช้การนิเทศแบบมีส่วนร่วมพัฒนาวิชาชีพของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

เผยแพร่ทัศนวรรณ

 263 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์