การสุ่มตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน และอาหารเสริม (นม) โรงเรียนระดับจังหวัดกาญจนบุรี

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี ร่วมสุ่มตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน และอาหารเสริม (นม) โรงเรียนระดับจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี       นางบุษกร  ห้าสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าน้ำตื้นและคณะครูให้การต้อนรับ ซึ่งในการเข้าสุ่มตรวจติดตามในครั้งนี้ โรงเรียนได้ดำเนินการโครงการอาหารกลางวันได้ดีเยี่ยม สะอาด                 ถูกสุขลักษณะ ขอชื่นชมมา ณ โอกาสนี้

 

 683 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์