การสัมมนาการสร้างการรับรู้ การเข้าใจและการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 นายอนันต์ นาคนิยม ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาการสร้างการรับรู้ การเข้าใจและการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย จังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมโรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงาน มีผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมให้การต้อนรับ ก่อนพิธีเปิดได้จัดให้มีพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร ให้กับสถานศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี Best Practice ด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้เด็กปฐมวัย สถานศึกษาต้นแบบ สถานศึกษานำร่องรับการขยายผล มอบโล่เกียรติบัตร สถานศึกษานวัตกรรมปฐมวัยด้านการบริหารจัดการจังหวัดกาญจนบุรี มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาเข้ารับการนิเทศกำกับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน สถานศึกษาระดับปฐมวัยจังหวัดกาญจนบุรี และสถานศึกษารับการนิเทศเสริมพลังการนิเทศเชิงบูรณาการ การแสดง       รำต้อนรับจากคณะนักเรียนโรงเรียนถาวรวิทยา

 

 

 

 

 515 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์