การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562

 วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง    ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 โดยดำเนินการสอบ ภาค ก และภาค ข ในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. และสอบภาค ค ในวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป           ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 502 คน ผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 490 คน ขาดสอบ 12 คน

             ในการนี้ นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 3 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 3 พร้อมผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 นายวิทยาเกียรติ เงินดี              ผู้อำนวนการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ โดยมี นายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานสนามสอบ และขอขอบคุณนายนิทัศน์ เชียงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ให้ความอนุเคราะห์สนามสอบและอำนวยความสะดวก ซึ่งการสอบครั้งนี้ จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562

 

ข้ามไปยังทูลบาร์