การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2566

       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต และแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ 2566 ดังนี้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

บันทึกเสนอผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยง และมาตรการในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   >>  คลิก 

ข้ามไปยังทูลบาร์