การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีสถานศึกษาที่ประสงค์ประเมินสถานศึกษาพอเพียงเข้าร่วมประชุม จำนวน 37 คน              โดยมี นายธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน และมีนางสาวอรวรรณ คำมาก รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุม นายบำรุง ข่ายคำ ผู้ทรงคุณวุฒิใน อกศจ.กาญจนบุรี และนายสุรชัย สุขเข ผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากร

 237 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์