การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานประจำปี พ.ศ.2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานประจำปี พ.ศ.2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และจัดทำแผนงาน/โครงการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์