การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนารูปแบบการนิเทศเชิงสร้างสรรค์สำหรับครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม”

      นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนารูปแบบการนิเทศเชิงสร้างสรรค์สำหรับครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม” ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาสู่ชุมชน อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายชาลี สำรองทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กล่าวรายงาน มี นายนิพัฒน์ มณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ให้เกียรติร่วมประชุม ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง ที่ปรึกษาโครงการ ร.ซันโย สังวรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผศ.ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน มหาวิทยาลัยศิลปากร ดร.สมาพร มณีอ่อน ศึกษานิเทศเชี่ยวชาญ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี และ ผศ.ดร.พนิดา จารย์อุปการะ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากร นายนันทพล พงษ์สรอย อาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษาประจำจังหวัดกาญจนบุรี นายไพรัช กรบงกชมาศ อาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษาส่วนกลาง ผู้อำนวยการโรเงรียนที่เกี่ยวข้อง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 5 เขต     ร่วมประชุมด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 429 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์