การประชุมอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้ง 1/2563

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี /คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน        การประชุมอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้ง 1/2563 โดยมี      นายอนันต์ กัลปะ  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการ และมีคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม

 383 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์