การประชุมสัมมนาวิชาการ เปิดโลกการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นำโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในงานสัมมนาวิชาการ เปิดโลกการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 8 จังหวัดของประเทศไทยนำร่องและทดลองการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ เปิดโลกการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายสถาปนา ธรรมโมรา กรรมการสภากาศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงาน มีผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน และชุมชน โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี     เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี สภาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี และโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมสัมมนาวิชาการ เปิดโลกการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน และชุมชน โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 41 โรงเรียน มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 8 จังหวัดของประเทศไทยในการนำร่องและทดลองการขับเคลื่อน
นอกจากนี้ยังร่วมกับสภาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี จัดทำโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีในการช่วยเหลือเด็กปฐมวัยยากจน เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา อายุตั้งแต่ 2-21 ปี ที่ไม่ได้เรียนหนังสือ ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยการชวนให้กลับสู่ระบบการศึกษาที่เหมาะสม หรือการเพิ่มทักษะทางอาชีพ ซึ่งมีการช่วยเหลือไปแล้วจำนวนกว่า 200 คน อีกด้วย

 

 16,318 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์